Mensen in Energie

Mensen in Energie – Een serie interviews

Energietransitie gaat niet van zelf.
Technisch is er al heel veel mogelijk.
Zonder mensen die willen en kunnen bijdragen,
met lef en enthousiasme,
komen we niet vooruit.
Wie zijn die mensen?
Wat is hun passie?

All