Frank Pierie – Geraakt door duurzaamheid

 Energietransitie gaat niet van zelf. Technisch is er al heel veel mogelijk. Zonder mensen die willen en kunnen bijdragen, met lef en enthousiasme, komen we niet vooruit. Wie zijn die mensen? Wat is hun passie?

Maandagmiddag 17 september zit ik met Frank Pierie, docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool, buiten op het bankje bij EnTranCe. Frank Pierie, promoveert op 5 oktober 2018, en heeft het WE-energy game ontwikkeld.

Van automonteur naar onderzoeker

Frank Pierie, is mijn naam en ik kom uit de technische hoek. Frank wilde automonteur worden en begon aan de LTS met autotechniek. Daarna een switch naar een opleiding ‘Algemene Operationele Technieken’ . Dat is energie-management, je wordt opgeleid tot procesoperator op een grote fabriek. In de eind stage bij GTI Roden kwam Frank voor het eerst met duurzaamheid in aanraking. GTI was toen veel bezig met grote schepen, en een van die schepen liep op brandstofcellen en waterstof.  Maar niemand wist hoe die dingen te repareren!, roept Frank, toen ben ik daar ingedoken.
Dat was het moment dat Frank werd gegrepen door duurzaamheid, en klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen. En dat is zo gebleven. Zijn volgende stap werd HBO werktuigbouw in de richting Energie en Duurzame Energieproductie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Gevolgd door een master aan de Rijksuniversiteit Groningen in energie en milieukunde. Na zijn master ging Frank aan de slag als procestechnoloog bij Philips Drachten. Met als opdracht: het efficienter maken van de processen. Met zijn focus op duurzaamheid, ging Frank dat goed af.


Een nieuwe wending was dat mijn oude professor Henk Moll, me benaderde met de vraag of ik interesse had in een promotieonderzoek“, vervolgt Frank, ze zochten iemand die onderzoek wilde doen naar de duurzaamheid van biovergisting. Dat leek me wel wat en zo ben ik aan mijn promotieonderzoek  begonnen, met aanvankelijk nog 1 dag per week bij Phillips.
Dit hele traject, van leren en groeien, sluit Frank op 5 oktober a.s. af met een nieuwe mijlpaal: de verdediging van zijn proefschrift. Dr. Frank Pierie is hij dan.

Inspiratie?
Allereerst Henk Moll, zijn promotor en professor energie milieukunde aan RUG. Frank heeft veel van hem geleerd, en noemt expliciet Henks’  holistische manier van denken.
Dan Wim van Gemert, (emeritus) lector energietransitie bij de Hanzehogeschool. Wim inspireerde Frank met zijn ‘People in Power’ filosofie. Het zijn de mensen, met hun kennis en flexibiliteit die de energietransitie gaan dragen.
Ton Schoot Uiterkamp is de derde ‘reus’, iemand die niet bezig is met puur economische waarden, maar met het doorgeven van onze planeet op meest duurzame manier. 

Gegrepen door duurzaamheid
Voor 4 dagen per week werkt Frank bij de Hanzehogeschool als docent-onderzoeker. Daarnaast heeft hij een twee jarige aanstelling van 1 dag/ week bij de RUG om de samenwerking tussen Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van energie te versterken, in onderwijs en in onderzoek,
Bij de Hanzehogeschool zet Frank een onderzoekslijn op  –van A naar duurzaam– waarbij hij zich richt op energie regio’s, gemeenten, groepen van gemeenten of (delen van) provincies ondersteunen in hun weg naar duurzaamheid. Gezamenlijk moet worden uitgedacht wat nieuw energiebeleid wordt. En daar zitten we midden in met de WE-energy Game, besluit Frank.

WE- energy Game?
In het promotieonderzoek van Frank was de kernvraag hoe duurzaam biovergisters zijn, en hoe je daar vanuit verschillende kanten naar kan kijken. Frank heeft dat aangepakt door een spelvorm te ontwikkelen, het WE-energy game. De spelers van het spel moeten in gezamenlijkheid het doel bereiken om een dorp of stad volledig van duurzame energie te voorzien. Elke speler heeft een van zes rollen, met eigen belangen.
Voor een aantal van deze rollen zijn de belangen al degelijk wetenschappelijk onderzocht. Voor twee rollen, die van people en legal, heeft Frank op basis van enquetes en door het spel heel vaak te spelen, de onderbouwing van argumenten vastgesteld. Het spel is inmiddels al door ruim 3000 mensen gespeeld.  Bijvoorbeeld 10 avonden in de provincie, met gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper langs verschillende gemeenteraden om het WE-energy game spelen. Dit leverde alle betrokkenen veel inzicht op.
Wat geweldig is in het WE-energy game is de rol voor discussie. Hiermee zie je het begrip voor verschillende invalshoeken -op weg naar duurzaam- groeien en wordt integratie versterkt.

Korte termijn
Onder de titel “Van A naar Duurzaam”  is Frank met collega’s bezig met allerlei manieren van kennisoverdracht en communicatie. De eerste stap is het WE – Energy game om te zetten naar een WE-Energy Tool.  Ook willen ze een ‘all energy day’ te organiseren. Hierbij is het idee dat afzonderlijke gemeenten in een regio (provincie) het WE-energy game spelen voor hun eigen gemeente en dat aansluitend de spelresultaten van de buurgemeenten naast elkaar worden gelegd.  Op zijn minst ontstaat inzicht in elkaars plannen en mogelijk is er voordeel te halen door samenwerking.

Drempel?
Franks streven voor over 2 jaar is om in gesprek met het grootste deel van alle gemeenteraden in Nederland te zijn. Samen op weg naar goede duurzame energiestrategieen. De grootste belemmering die Frank ziet is dat iedereen is met energietransitie bezig, maar met elk een eigen doel. Dat betekent dat er nu regelmatig -onbedoeld- tegen elkaar ingewerkt wordt, in plaats van dat initiatieven elkaar versterken. Frank wil zich in zijn onderzoekslijn inzetten om een hoger gezamenlijk doel te (helpen) formuleren en vast te stellen. Als iedereen onder de paraplu van dat bredere doel aan het werk gaat dan helpt dat elkaar juist.
Hij vindt het mooi om vanuit een puur technische achtergrond nu in het sociale domein te zijn aangeland. Waarbij het gaat om acceptatie, om socialisatie van energielasten en -lusten. Waarbij ook expliciet ruimte is moet zijn voor kleine cooperaties en initiatieven.

Waar sta jij zelf over 5 jaar?
Daar denkt Frank even over na.  Als er bij de Hanzehogeschool ruimte blijft bestaan om te investeren in praktijk onderzoek (naast hoofdtaak onderwijs), dan ziet hij zich nog steeds bij de Hanzehogeschool rondlopen. Als assistent lector, met versie 4.0 van de WE energy game. Met ruimte voor het uitwerken van innovaties met bewezen potentie, maar ook expliciet met experimenteerruimte voor echt nieuwe dingen. Ruimte voor fouten. Frank grinnikt als hij zegt dat de onderzoekslijn “van A naar duurzaam” tot 2050 doorloopt en mooi samen valt met zijn pensioenleeftijd.

Het uur is voorbijgevlogen, ik bedank Frank en neem nog snel een foto. Frank vertrekt op weg naar de promotie van een collega. Op het bankje geniet ik nog even na van een gesprek met een mooi mens met een enorme drive voor duurzaamheid.