Anja Hulshof – Ik ben wel van het ‘doen’

Het is 8 mei, winterjas weer aan, als ik om half 9 over de museumbrug in Groningen naar koffietentje Bartista wandel. Voor een gesprek met Anja Hulshof. Ik ken Anja vanaf 2001, toen zij bij Gasunie solliciteerde, en ik in de sollicitatiecommissie zat. Een aantal jaren waren we collega’s bij Gasunie.

Vertel eens iets over jezelf
Anja Hulshof, 49 jaar, omschrijft zichzelf als een laatbloeier. Wat opleiding betreft dan, ik was al 37, toen ik mijn HBO diploma commerciële economie haalde’, zegt Anja. Ze is al vanaf haar 20ste werkzaam in commercieel zakelijke functies en heeft haar kennis en ervaring vooral opgedaan door ‘learning on the job’. Eerst in verschillende verkoopfuncties, later inkoop en uiteindelijk als managing director van een business school.
In 2001 stapte ze de energie-wereld in als technisch inkoper bij Gasunie. Sindsdien is ze in de energie gebleven, altijd met affiniteit voor techniek. Van Gasunie naar GasTerra, een aantal jaren gedetacheerd als Managing Director van het Energy Delta Institute; na een korte periode terug bij GasTerra is Anja per 1 februari 2019 begonnen aan een nieuwe klus als programmamanager bij Energy College voor het programma Gas 2.0. Anja vertelt over de driehoek die ze belangrijk vindt in haar werk: de driehoek energie/techniek, onderwijs en bedrijfsleven.

Wie of wat is voor jou de aanleiding geweest in deze functie te starten?
Ik was eigenlijk al een tijdje aan het rondkijken, zegt Anja. Na ruim drie jaar bij EDI was ik tijdelijk weer terug bij GasTerra. Wel met het oog gericht op de buitenwereld. Anja keek breed. Naast energie, ook bij zorg en onderwijs. Via een recruiter werd ze getipt over deze functie bij Energy College. Daar vond ze de driehoek weer terug. Een plek waar ze als programmamanager voor het programma Gas 2.0 aan de slag kon en ruimte had om haar eigen team op te bouwen met de betrokken scholen. Ruimte in werk is belangrijk voor mij, als ondernemer in loondienst en tegelijk samenwerken met een team. Samen bereik en geniet je meer dan alleen. Anja legt verantwoording af aan een stuurgroep van partners, met Drenthecollege als voorzitter en penvoerder van het programma Gas 2.0.

Hoe plaats je Energy College en Gas 2.0 in de veranderende energiewereld?
Energy College is geen juridische entiteit maar een samenwerkingsverband tussen 7 MBO instellingen in Noord Nederland: 5 ROC’s en 2 AOC’s. In het programma Gas 2.0 werken de MBO-instellingen van Energy College samen met 3 provincies, 4 gemeenten en -op dit moment- 47 regionale bedrijven aan het ontwikkelen van toekomstbestendig beroepsonderwijs om de energietransitie te versnellen.
Ik heb wat voor je, zegt Anja en haalt een knal oranje factsheet uit haar tas. Die  gebruikt ze als praatplaat -met veel pictogrammen en weinig tekst- om uit te leggen wat Gas 2.0 is: een publiek private samenwerking voor toekomstbestendig beroepsonderwijs voor de Noord-Nederlandse energiesector. Gericht op werving van studenten en zij-instromers. Op onderwijsvernieuwing en het realiseren van een actieve bedrijfscommunity. Thema’s waar verdeeld over de MBO-instellingen mee gewerkt wordt zijn waterstof, geothermie, power to gas, energiebesparing & duurzaamheid en biogas/groengas. Complex door het grote aantal betrokkenen.

Waar is Energy College goed in als samenwerkingsorganisatie
De goede samenwerking tussen de 7 MBO-instellingen is redelijk uniek in Nederland. Dat heeft alles te maken met de krimp in studentenaantallen en schaarste aan studenten. Heel mooi dat de scholen over deze schaduw heen stappen om tafel gaan zitten en samen sterker worden, vervolgt Anja. Energy College doet dat al meer dan 10 jaar heel goed.
Een mooi voorbeeld is het NoorderPoort College en Alfa College. Beiden hadden ze zowel een opleiding autotechniek als een opleiding bouw- en installatietechniek. In goed overleg hebben ze besloten dat Noorderpoort de focus op autotechniek legt, en Alfa College op bouw- en installatietechniek. Beide opleidingen zijn er beter van geworden. Hoe mooi is dat!, glundert Anja.

Waar ben je de komende drie maanden mee bezig
De afgelopen drie maanden heb ik vooral besteed aan het goed neerzetten van  het fundament door een programmateam samen te stellen van mensen uit de verschillende MBO instellingen. Elke instelling neemt de coördinatie van 1 thema of pijler voor haar rekening. In zo’n programma met veel partners en stakeholders is een goed fundament belangrijk: de tijd die je er aan de voorkant instopt betaalt zich altijd terug.  Zie het als het bouwen van een huis, waarbij dit huis niet alleen NOM (nul op de meter) en BENG (bijna energie neutraal gebouw), maar ook aardbevingsbestendig gebouwd wordt.

En de komende drie maanden? Anja geeft aan dat die grotendeels gevuld zullen zijn met het in kaart brengen van alle lopende en al gestarte activiteiten (vanaf oktober 2018) op de gekozen thema’s en pijlers. Daarnaast zal ze veel veel aandacht geven aan het opzetten van nieuwe projecten met de bedrijvenpartners. Registratie en monitoring van activiteiten en aantal betrokken studenten is cruciaal voor zo’n programma, een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie.

Waar is er over 2 jaar bereikt met Gas 2.0? Of 5 jaar?
Voor het programma hebben we de gestelde doelen gehaald, zoals de werving van studenten, vergroten van de kennis en vaardigheden over de energietransitie en het realiseren van een community. Wat ik vooral belangrijk vind, zegt Anja, is dat we echt een ontwikkeling in gang hebben gezet die ook na 2022 voortgezet wordt. Dat de energietransitie versnelt, door het leveren van voldoende vakkrachten, op het niveau dat het Noordelijk bedrijfsleven nodig heeft.

Samenwerking.
Anja spreekt vol enthousiasme over de samenwerking tussen de bedrijven, overheden en scholen in het project. Bedrijven als Stork, Resato en Engie zijn voortdurend bezig met innovatief denken en nemen de stap daarbij de kennis- en onderwijsinstellingen te betrekken. Was er niet zo’n treffend citaat, denkt Anja hardop, ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder?’ Dat vindt ze ook mooi aan de samenwerking van de zeven MBO-scholen in EnergyCollege. Dat ze elkaar kennen, elkaar vertrouwen en elkaar wat gunnen.

Wat zie jij als grootste belemmering voor jouw opdracht, jouw visie?
Daar is Anja duidelijk in: De vergrijzing. Ze maakt zich oprecht zorgen of er wel genoeg mensen zijn om de energietransitie vorm te geven. Kunnen we genoeg mensen vinden om op te leiden in een regio met demografische krimp?Daarnaast is het voor het onderwijs een flinke uitdaging om de snelheid van ontwikkelingen bij te houden. Veranderende onderwijsmethodieken en modulair onderwijs kunnen daarbij helpen.

Waar sta jij over 5 jaar?
Met een lach zegt Anja dat ze toch pas net begonnen is. Na beetje aandringen. Misschien blijf ik wel in onderwijsland, en dan vooral in het MBO onderwijs. MBO-ers zijn de backbone van onze maatschappij.  Ik verwacht me nog steeds rond de driehoek onderwijs-bedrijf en techniek/energie te bewegen. Wel iets met doen, ik ben wel van het doen. Ze besluit: misschien gooi ik ook wel het roer helemaal om en kies ik voor iets heel anders.

Het is half 10 als ik Bartista verlaat, na een plezierig gesprek. Anja blijft nog even, ze heeft haar volgende afspraak op dezelfde plek gepland. Leuk tentje.