Pien van de Klundert – Geen toekomst in fossiel

Pien heb ik vorig jaar leren kennen bij een symposium op het TT circuit in Assen: Pien was een van de deelnemers van de workshop die ik organiseerde over de ‘Waterstofkaart’. We komen elkaar sindsdien regelmatig tegen bij bijeenkomsten van Hydrogreenn, en bij een workshop over beleid zonneparken bij de provincie. Al in september vorig jaar sprak ik met Pien af om een keer een interview met haar te doen en maakte zelfs al een foto. Dan konden we -in oktober-  het interview eventueel telefonisch doen. Vakantie, Kerst, opdrachten, een casus voor studenten, van alles kwam er tussendoor, maanden gingen voorbij. En uiteindelijk is een live interview houden toch een stuk leuker. Op een stormachtige middag, 7 februari op kantoor van Solarfields in Groningen, was het zo ver.

Vertel eens iets over jezelf
Pien van de Klundert
 is opgegroeid in Weert, net onder Eindhoven. Ze studeerde Air Transport Management in Amsterdam (Bachelor) en Cranfield (VK, Master). Ze werkte korte tijd in Londen en stapte toen over van luchtvaart naar energie. Letterlijk een grote stap: van Londen naar Groningen.
Vijf jaar werkte ze als technisch projectmanager en onderhoud supervisor bij NAM. Pien werkt sinds mei 2018 bij Solarfields in Groningen, als project manager en asset manager. Daarnaast doet ze onderzoek naar waterstof. Ze woont in Groningen, met partner en 3 (part time) kinderen.

Van wie of wat krijg jij je inspiratie?
Eigenlijk meer ‘wat’ dan ‘wie’, zegt Pien bedachtzaam. Ik zat dus bij NAM, vond en vind de energiewereld erg interessant. Zeker in combinatie met projectmanagement. Bij de NAM had ik wel het gevoel: er zit geen toekomst in fossiel. Pien merkte dat haar moreel besef – in het licht van klimaatverandering- het haar steeds lastiger maakte voor een bedrijf als Shell te blijven werken. Ze begon rond zich heen te kijken naar projectmangementfuncties, voornamelijk buiten de energiewereld. En toen kwam een vacature van Solarfields langs: dat sloot 1-1 aan op haar wens om iets met projectmanagement -en idealiter ook met duurzaamheid- te doen.

Vertel eens iets over Solarfields
Solarfields is de marktleider grondgebonden zonneparken in Nederland. Daarnaast gaat Solarfields zich ook richten op ook grootschalige projecten voor zon-op-daken en onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden om de groen opgewekte elektriciteit om te zetten in groene waterstof.
Het bedrijf bestaat nu 4 jaar, heeft momenteel 24 medewerkers en is sterk groeiend. Toen Pien 9 maanden geleden begon had ze nog geen 20 collega’s, in 2019 zal dat ruim boven de 30 zijn.
Solarfields heeft twee concurrenten in Nederland, waarbij Solarfields de meeste hectares aan ontwikkelde parken heeft. Concurrent Groenleven heeft een breder portfolio, maar het grondgebonden aandeel is kleiner dan dat van Solarfields.
Wat Solarfields anders maakt dan de concurrenten is dat we de parken, na de bouw, behouden. We doen dus ook beheer, zegt Pien. Daar ga ik me zelf ook meer mee bezig houden, met assetmanagement.

Pien van de Klundert

Sterk punt Solarfields
Solarfields hecht veel waarde aan het zoveel mogelijk en zo goed mogelijk draagvlak krijgen en aan een goede landschappelijke inpassing van de parken. Voor draagvlak gaan we altijd in gesprek met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden om te kijken welke landschappelijke inpassing past of welke vorm van participatie het beste past op die locatie. Dat wisselt per project. Solarfields werkt altijd samen met landschapsarchitecten.

De parken die Solarfields ontwikkelt zijn groter dan 5 hectare, samenwerking met grote industriele partners ligt meer voor de hand dan met dorpen of wijken. Solarfields zoekt meer samenwerking met industrieclusters die willen vergroenen.  Om daar dan de energieafzet rechtstreeks mee te doen. Pien noemt als voorbeeld twee locaties van AVEBE.

Korte termijn, wat houdt jullie bezig?
Persoonlijk richt Pien zich dit jaar vooral op het inrichten van een commerciële assetmanagement afdeling, onder haar supervisie. Momenteel valt assetmanagemen nog min of meer samen met operational maintenance (IB Vogt) en technisch asset management (Greensolver). Een belangrijke opdracht voor Pien is het optimaliseren van de samenwerking tussen de drie partijen.
Voor Solarfields als bedrijf ligt de focus op: business develeopment, het blijven vinden van nieuwe projecten en de netinpassingsproblematiek.

Over 5 jaar …
… heeft Solarfields meerdere kantoren in Nederland en meer dan 100 personeelsleden. We hebben meer actieve parken draaiend, de eigen assetmanagement afdeling is volwassen en draait parallel aan de afdelingen business development en  projectmanagement.

Samen werken
Voor alle projecten werkt Solarfields samen met een Duitse bouwpartner IB Vogt, die de parken bouwt en het onderhoud doet. Een tweede partner is Greensolver die het technische assetmanagement voor Solarfields afhandelt.
Voor de landschappelijke inpassing is Solarfields zeer te spreken over de inzet van LAOS Landschapsarchitecten. Per project werken ze verder samen met een serie verschllende partijen.

Grootste drempel: netinpassing
Hoewel zo’n project waar de energie rechtstreeks naar de industrie gaat ook helpt bij de netinpassings-problematiek, heeft Solarfields in haar projecten nog geen direct contact met de locale netbeheerder. Helaas werkt het nog niet zo dat zij een bijdrage kunnen leveren, omdat ze minder hoeven uit te breiden, zucht Pien. Ze ervaart de netbeheerders als een veste, een moeilijk doordringbaar bastion, en zwaar gereguleerd.

Ook lastig is het dat er geen landelijk plan is voor zon. Bij wind was dat wel zo. Elke gemeente heeft zijn eigen beleid en eigen tijdspad voor vaststelling van dat beleid. Per gemeente verschilt het beleid ook nog eens.

Persoonlijke droom. Waar sta jij over 5 jaar.
Ohh, vind ik moeilijke vraag,zegt Pien. Die stel ik mezelf regelmatig en ik heb er op dit moment geen antwoord op. Ik kijk niet zo ver vooruit. Toen ik bij NAM startte dacht ik ook: daar blijf ik rest van mijn leven. En toch na 5 jaar gestopt. Plannen veranderen. Dat kan in werk en in de prive omgeving zitten.
Dan bedenkt Pien zich en sluit af met: Ik hoop nog steeds bij Solarfields , leuke organisatie.

Nog snel een foto, en dan nemen we afscheid.
Pien schuift alweer de volgende bespreking in.