Yang Soo Kloosterhof – Vatbaar voor klik

Op 19 december heb ik afgesproken met Yang Soo Kloosterhof, Co-founder en CEO MijnEnergievoordeel. Ik ken hem van het Energy Venture Lab traject dat we samen doorlopen hebben. Een traject voor startende ondernemers, dat we een half jaar geleden hebben afgerond: Yang Soo met MijnEnergievoordeel, ikzelf met EnergyGarden.

Vertel eens iets over jezelf
Yang Soo Kloosterhof is 36 jaar, geboren in Seoul, op 3 maanden leeftijd geadopteerd door de familie Kloosterhof en opgegroeid in Appingedam. Yang Soo studeerde zorg en sociologie in Groningen en heeft een aantal jaren voor verschillende gemeenten gewerkt. Steeds op het snijvlak van politiek en openbaar bestuur. Yang Soo was een aantal jaren raadslid en werkte als griffiemedewerker, raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. Zijn laatste politieke functie was die van wethouder in Appingedam. Met een brede portefeuille van fysiek domein, onderwijs en jeugdbeleid.

Yang Soo Kloosterhof – mijnenergievoordeel

Inspiratie
Nadat Yang Soo uit de politiek stapte besteedde hij een jaar om met heel veel mensen te praten. Met (gemeentelijke) bestuurders, beslissers, mensen uit de zorg, uit het onderwijs, ondernemers en mensen die bezig zijn met duurzaamheid.“Ik was altijd al ondernemend, maar ik had eigenlijk nooit de ambitie om ondernemer te worden. Aldie mensen waarmee ik gesproken heb hebben mij geïnspireerd om de keuze te maken voor mezelf te beginnen, vertelt Yang Soo. Daar is ComposYtumuit ontstaan, een advies- en projectenbureau om publieke organisaties, waaronder gemeenten, te helpen met hun opgaven in het sociale domein.

Op zijn pad kwam hij met verschillende mensen in contact die actief bezig waren met duurzaamheid. Steeds meer ontstond bij hem het inzicht dat er mensen die mee kunnen in transitie en mensen die dat niet kunnen. Als spin-off van ComposYtum is daar MijnEnergievoordeel uit ontstaan, het bedrijf dat Yang Soo startte, aanvankelijk met Arjan Lucius als partner. Met een sterke focus op energiearmoede. Waar Arjan meer richting duurzaamheid onder jongeren en educatie bewoog, bleef Yang Soo het onderwerp duurzaamheid en energietransitie benaderen vanuit het sociale domein.

MijnEnergievoordeel
MijnEnergievoordeelbiedt een aanpak voor sociaal energiebeleid en draagt met die aanpak bij aan het verminderen en tegengaan van energiearmoede. Yang Soo licht toe wat hij onder energiearmoede verstaat. Het gaat over 750.000 huishoudens die de energierekening nu al niet kunnen betalen. Naar schatting telt Nederland 1 miljoen huishoudens die in energiearmoede leven en in sommige gevallen tot maar liefst 25 procent van hun inkomen kwijt zijn aan de energierekening. Door het verhogen van de energiebelasting en de maatregelen van de energietransitie dreigt het aantal huishoudens in energiearmoede alleen maar groter te worden. Vaak gaat dit samen met andere sociale problemen, en daarom is een integrale aanpak nodig. Bijvoorbeeld het ondersteunen bij energiebesparing en door het opstellen van sociaal energiebeleid als aanvulling op bestaand armoedebeleid.
Van maart tot juni van 2018 heeft Yang Soo, met verschillende partners, in Noord Groningen een pilotuitgevoerd. In drie gemeenten, Appingedam, Eemsmond en Winsum, werd een aanpak van het werken met energiecoaches voor mensen met een smalle beurs getest.

Sterk punt MijnEnergievoordeel
Het sterke punt van MijnEnergievoordeel is de focus op en vanuit het sociale domein. Het verbinden van energiebesparing aan armoedevraagstukken. De directe klanten zijn gemeenten, woningcorporaties en organisaties die te maken hebben met doelgroep minima, mensen met smalle(re) beurs. We verbinden energie en energiebesparing aan armoedevraagstukken. We leveren een integrale aanpak voor een sociaal energiebeleid en helpen betrokken partijen met het vormgeven van sociaal energiebeleid.

Korte termijn, wat houdt je bezig?
Op dit moment zijn we bezig met het evalueren van de resultaten van de pilot, zegt Yang Soo.
Sommige dingen gingen boven verwachting, andere elementen kunnen verbeterd worden. Zo bleek dat een groot deel van de gezinnen die bezocht werden bij nader inzien niet in de doelgroep viel. We hadden dus maar beperkt onze einddoelgroep bereikt.Een andere conclusie is dat een energiecoach een ‘social worker’ moet kunnen zijn, die goed kan luisteren en tussen de regels door kan lezen. Met alleen kennis van de ‘technische’ aspecten van energiebesparing kom je bij de doelgroep niet binnen.

Daarnaast werken MijnEnergievoordeel en het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen in een consortium samen aan een 2-jarig project. Samen met 3 regio’s in Noord-Nederland, de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam, Loppersum), gemeente Emmen en Stadsregio Leeuwarden, werken zij aan een grote subsidieaanvraag rondom armoede- en schuldenproblematiek. Met als belangrijke vraag: hoe krijgen we huishoudens met een lage sociaal economische status betrokken en gemotiveerd bij de energietransitie. Mensen die bezig zijn met overleven, die wantrouwen hebben tegen alles en iedereen, die niet de ruimte hebben om überhaupt met energievragen bezig te zijn.

Net zoals voor veel andere ondernemers is de financiering ook voor MijnEnergievoordeel lastig. Het is niet gemakkelijk om financiële ondersteuning vanuit gemeenten te krijgen, dat gaat ook vaak op basis van bekende relaties.

Over 3 tot 5 jaar
Op dit moment organiseert MijnEnergievoordeel de hele keten van A tot Z. Het bij elkaar brengen van partijen, het werven en opleiden van energiecoaches, het maken van afspraken en evalueren van de uitkomsten. Yang Soo verwacht dat in de toekomst de andere partijen waarmee hij samenwerkt delen gaan overnemen. Zijn taak wordt dan meer het proces begeleiden en minder alles zelf doen. De focus zal dan meer komen op het adviseren, hoe sociaal energiebeleid echt structureel verankerd wordt in het gemeentelijk beleid.

Samen werken
MijnEnergievoordeel werkt goed samen met het kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen en de andere partners waarmee de pilot is uitgevoerd, zoals de drie gemeenten, provincie Groningen, Enpuls, Groninger Energiekoepel, Gasunie, Energieloket Groningen en lokale energie coöperaties.
Mooi dat steeds meer mensen en organisaties doordrongen raken van de noodzaak om te bouwen aan de energietransitie. Yang Soo werkt alleen samen met mensen met wie hij een klik heeft. “Ik ben heel vatbaar voor klik”, zoals hij het zelf zegt. Dat is ook meteen een van onze succesfactoren, een goede klik. Praten over de inhoud alleen is niet voldoende voor Yang Soo, er moet voor hem een goede relatie met de persoon zelf zijn.

Persoonlijke droom.
Als ik Yang Soo vraag wat zijn persoonlijke droom is, waar hij zelf over 5 jaar staat, moet Yang Soo lachen. Weet je, zegt hij, daar ben ik helemaal niet meer mee bezig. Vroeger evalueerde ik altijd voor mezelf waar ik stond en waar ik precies naar toe wilde. Zo ben ik in de politiek gekomen, en er later ook weer uitgestapt. Dat planmatige heb ik losgelaten. Nu is mijn kompas het doen van dingen waar ik vandaag blij van word. Weten dat de dingen die ik doe een belangrijke bijdrage leveren, impact hebben.

We spreken af elkaar regelmatig te blijven ontmoeten. De klik is er.