Vijf jaar EnergyGarden

Zelfstandig

1 juli 2023 : precies 5 jaar geleden zette ik mijn eerste stap als zelfstandig professional in de wereld van Energie Transitie. Onder de naam EnergyGarden , een combinatie van woorden verwijzend naar  mijn werkzame leven in de energiewereld  en mijn passie voor tuinen, tuinieren, plantjes, beestjes, natuur. Mooie opdrachten, grote en kleine.

Energietransitie

Eerst biogas, hernieuwbare energie in de breedte en steeds meer richting waterstof als puzzelstuk in het Energiesysteem van de toekomst. Waterstofclinics, eerst met Lucas Lamberts, vanuit EnergyGarden, later ook via New Energy Coalition. Masterclasses en gastcolleges; presentaties voor professionals in verschillende HanzePro opleidingen. Naast advies en projectmatig werk past kennisoverdracht dmv presentaties, demonstraties, blogs of tekeningen bij mij.

Groene Waterstof Booster

Een rode draad in deze 5 jaar was het mooie project Groene Waterstof Booster, waar ik van het allereerst begin (in de subsidieaanvraag fase in juni 2018!) bij was betrokken, deels via Hanzehogeschool/ EnTranCe en deels via New Energy Coalition. Mooiste van dit project voor mij: de kennismaking met de energie en slagkracht van veel MKB ondernemers, een wereld die ik tot nu toe nauwelijks kende. De ‘slot’ bijeenkomst van het project hebben we al gevierd op 22 juni (hoewel we recent nog wat verlenging hebben gekregen van 1 juli tot 1 november van dit jaar. Voor de laatste afrondende dingen.

Nieuwe mogelijkheden

Dat betekent dat na de zomer mijn agenda weer ruimte biedt. Voor projecten en opdrachten die bijdragen aan energietransitie, biodiversiteit en verduurzaming.

.Voor nu voor allen: een mooie zomer toegewenst.

met dank aan opdrachtgevers  EnTranCe | Centre of Expertise Energy – Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen New Energy Coalition Stork, a Fluor company Delta8 Ditio | The Project People Van Dorp ENGIE Energie Nederland NV Ecovolt Forum GroningenProvincie Fryslân Provincie Groningen Unica GasunieRabobank GasTerraB.V. DNV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *