Activiteiten

Op het raakvak van Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.
Op het gebied van Energietransitie.
Kernwoorden: samenwerking, verbinding, kennisdeling.
Daar levert EnergyGardenNL haar bijdrage.

Recente activiteiten:

Hoofdrol in Educatief filmpje over waterstof – groep 5 – 8 

Forum Groningen maakt educatieve filmpjes voor primaire onderwijs over uiteenlopende onderwerpen onder de naam FFserieus. In december 2021 werkt ik mee aan de opnamen voor een filmpje over waterstof, premiere in januari 2022. Zie ook hier.

WaterstofClinic  als onderdeel Masterclass waterstof EDI

Op 11 november 2021 gaf ik een korte waterstofclinici voor de deelnemers van een masterclass waterstof in 1 dag, al jaren lang georganiseerd door het Energy Delta Institute. De hele dag luisteren naar presenties, dan is een activiteit waar je zelf waterstof kunt maken, een mooie manier om een after-lunch dip te voorkomen. 

1 Daagse Training H2 en veiligheid

Een eendaagse training, door mij ontwikkeld in kader van project Groene Waterstof Booster, samen met Ted Wildenberg (Hanze Hoogeschool) en Alfons Krom (Gasunie). 1e editie online (oktober 2020), 2e en 3e editie op EnTranCe in Groningen (april 2021 en oktober 2021). 

ADVIES ZONPV in CONGESTIEGEBIEDEN

In juni 2021 levereer ik een bijdrage voor een rapport van consultant EcoVolt. EcoVolt leverde een advies aan een groep zonneparkontwikkelaars in Brabant, een netcongestiegebied. Naast mogelijkheden voor het aanpassen van netaansluiting was de wens om ook een waterstofparagraaf toe te voegen in het rapport. Dat hoofdstuk leverde ik aan.

Gastcollege H2 in gebouwde omgeving voor WTB studenten

Begin april 2021  gaf ik een gastcollege voor de module Hydrogen and Fuel cells voor studenten werktuigbouw aan de Hanzehogeschool. Het was de eerste keer dat deze module werd gegeven, de belangstelling was groot. Theorie en praktijk. Lees hier meer.

HANZEHOGESCHOOL – H3 demonstrator

In het kader van het project Groene Waterstof Booster ga ik de eerste helft van 2021 besteden om de H3demonstrator uit te bouwen. H3 staat voor Heating of Houses with Hydrogen, of in het Nederlands Warmte voor Woningen met Waterstof. Voor bedrijven die waterstoftoepassingen voor verwarming van huizen willen testen of willen demonstreren. Voor studenten die willen afstuderen of meewerken aan nieuwe technologieen. Voor iedereen die een beeld wil krijgen van enkele werkende waterstoftoepassingen. 

Lees hier meer.

College’s Waterstof voor Ditio

On – Line waterstof college’s en gesprekken rond waterstof en een aanzet tot het denken rond de mogelijkheden voor toekomstige opdrachten. Ditio is een organisatie met consultants en professionls die werken aan projecten binnen de publieke en private sector vanuit de expertises: Projectbeheersing, Document & InformatieManagement, Turnaround en Kwaliteitsmanagement.

 Lees hier meer.

MASTERCLASSES WATERSTOF VOOR STUDENTEN ENERGIE-Masters
DEcember 2020

Voor internationale studenten van de drie internationale energie- master studies van de Hanzehogeschool gaf ik in december twee masterclasses: 2 uur presentatie – vraag-antwoord en in het laatste uur maakten de studenten zelf waterstof. Met kleine groepen en aandacht voor afstand konden we deze masterclasses live doen op EnTranCe. Daarmee was het praktijkdeel (zelf waterstof maken) mogelijk. 

Lees hier meer.

Coordinatie en schrijven publiek rapport WaterstofWijk Hoogeveen – jan 2020 – SEPTEMBER 2020

Een consortium van 22 partijen voortgekomen uit het Hydrogreenn netwerk (waterstof geinteresseerde organisaties) heeft de in 2018/2019 gewerkt aan het maken van een blauwdruk, een ontwerp voor een waterstof wijk in Hoogeveen. Mijn opdracht bestond uit het coordineren en schrijven van het publieke rapport.


Klik hier voor meer.

Groene Waterstof Booster – sept 2019-juli 2020

Met heel veel plezier gewerkt in het team van de Hanzehogeschool aan het project de Groene WaterstofBooster. Vanaf juni 2018 betrokken bij de voorbereidingen van de subsidie aanvraag bij SNN. Vanaf september 2019 -door Hanzehogeschool- bij het project betrokken om de projectorganisatie op te starten. Het leuke van kunnen bijdragen in de vroege fase van een project is dat alles nog bedacht, gemaakt of georganiseerd moet worden. In alle ‘werkpakketten’ van het project. Dat past goed bij een proeftuinomgeving als EnTranCe en een open innovatieproject als Groene WaterstofBooster. 
Zie www.groenewaterstofbooster.nl.
Klik hier voor meer

Pilot H2-CLINIc @ HOME – VANAF mei 2020

Naast een waterstof clinic van 1 uur bij bedrijven, nu ook een @ at home versie. Net voor de zomer 2020 de eerste pilot gedaan. En een filmpje gemaakt. 

Klik hier voor meer.

Adapner –  biomassa en biogas – november 2018- JUNI 2020

Adaptive Logistics in Circular Economy, kortweg ADAPNER , is een vierjarig project, waarin onderzoek wordt gedaan naar het logistieke proces rond biomassa en biogas zodat de regionale economie duurzaam versterkt wordt en de productie van biogas rendabel is/wordt.

Klik hier voor meer
en hier voor het eindrapport

Waterstof  in vogelvlucht en zelf maken – Vanaf juni 2019

Bijna elke week is er wel weer wat in het nieuws over waterstof. Van ‘Wondermiddel voor de energietransitie’ tot ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Of iets er tussenin.

Maar wat is waterstof nou eigenlijk?
Hoe ziet het eruit?
Hoe maak je het?
Wat kun je er mee?

We hebben een H2 clinic ontwikkeld van 1 uur.  Voor medewerkers in organisaties die willen ruiken aan waterstof.  Die het leuk vinden om ‘s avonds thuis te kunnen zeggen: Weet je wat ik vandaag gedaan heb?
Ik heb waterstof gemaakt!


In niet meer dan 1 uur geven we basis-informatie over waterstof
én kunnen deelnemers zelf waterstof maken. Groepen van 15-20 personen, als onderdeel van een duurzaamheidsdag, in house.
Op de klimaattop Noord van 31 oktober 2019  laten we de waterstof keten in het klein zien. Van productie tot gebruik.

Filmpje uit juli 2020 over de clinic hier.

Docent- VANAF 2019 

De Hanzehogeschool in Groningen heeft naast een groot aantal schools ook brede ‘Centers of Expertise’, over alle opleidingen heen. Een daarvan in het center of Expertise Energy. Voor verschillende opleidingen lever ik een bijdrage als docent of coordinator. Bijvoorbeeld de Minor Energy Markets (sept-okt 2019 en feb-mrt 2020) en de Master SeSym.

Klik hier voor meer

Presentaties en demonstraties – 2019 en eerder

Afgelopen jaren ook regelmatig presentaties gegeven (als gastdocent bij een EDI cursus: Gaswaardeketen/International Gas Value Chain) of recent een demonstratie als ‘doorlopende voorstelling‘ bij een waterstofexperiment of toelichting bij een project poster.

Klik hier  voor meer

Overzichtspresentatie  Waterstof – feb 2019

Enkele ondernemers uit Ooststellingwerf zijn zich aan het oriënteren op een fossielvrije(re), energiezuinige(re) en inclusievere toekomst.
Een van de opties om te onderzoeken is een mogelijke rol van waterstof in  een te bouwen Smart Transferium gebouw en in mobiliteit in de regio.
Een adviseur van de ondernemers heeft EnergyGarden gevraagd een overzicht te maken van waterstof, fysieke, technische, commerciële, wetgevings- en financiële aspecten.

Groene Waterstof Booster:  Juni- December  2018

Subsidieaanvraag traject gericht op het bouwen van een innovatie-ecosysteem op het gebied van waterstof.
Opdrachtgever: Hanzehogeschool

  Klik hier voor meer.

Human Capital in de Energietransitie (HUCAP) –  juni-dec 2018

Hoe laten we MBO, HBO en WO energieonderwijs beter aansluiten op de behoeften van het-innovatief- MBK.
Opdrachtgever: New Energy Coalition

Klik hier voor meer.