Fenna van de Watering – Zorgen dat we stappen zetten

Fenna heb ik leren kennen via Hydrogreenn bijeenkomsten. Fenna’s linkedin profiel begint met de omschrijving ‘waterstofenthousiast’. En enthousiast is ze zeker. De anderhalf uur die we hebben voor ‘bijpraten’ en dit interview zijn zo voorbij. Dag en plaats: 16 januari 2020, EnTranCe.

Vertel eens iets over jezelf

Fenna van de Watering is projectmanager bij Witteveen+Bos en omschrijft zichzelf als een laatbloeier. Opgegroeid in Amsterdam, 10 jaar in Utrecht gewoond, en nu in Dalfsen. Na de Havo met beta profiel duurde het even voor ze een definitieve keuze maakte. Via een oriëntatie-cursus naar de pabo; via toelating journalistiek, toelating industrieel ontwerpen en culturele maatschappelijke vorming ging Fenna op haar 21ste in Utrecht HBO- scheikunde doen. Mijn passie voor scheikunde ligt echt in het maken van iets nieuws. Niet alleen analyseren. Fenna vult aan: Iets ontwerpen, het onverwachte, een stukje magie. Fenna ging reizen in Azie en Australie en sleutelde tegelijk aan haar Engels. Daarna een masteropleiding scheikunde, en tot slot haar promotie (PhD 2017) in Amsterdam. Thema van haar proefschrift was opslag van duurzame energie in chemische bindingen, zoals ammoniak, mierenzuur en methanol.

Hoe ben je bij Witteveen+Bos terecht gekomen?

Fenna geeft aan dat ze na haar promotie de liefde volgde naar Oost Nederland. Ze wist dat netwerken belangrijk is om een baan te vinden en begon breed contacten te zoeken. Durf te vragen: “willen jullie mij verder helpen?”, zegt Fenna, “mijn ervaring is dat iedereen altijd wil helpen”. Via iemand van de lokale energie coöperatie kreeg ze een lijstje van 6 bedrijven/ contacten, resulterend in 5 gesprekken. 1 daarvan was Raphaël van der Velde, van Witteveen + Bos, die nu haar directe collega in het W+B-waterstofteam is.

Fenna – waterstofenthousiast
Wat is de link tussen Witteveen + Bos en de energiewereld?

Witteveen + Bos heeft ~1200 medewerkers, verspreid over 7 verschillende locaties in Nederland, met het hoofkantoor in Deventer. Er zijn ook kantoren in onder andere België, Letland en Rusland. W+B levert advies- en ingenieursdiensten voor civiele, bouwkundige projecten rond infra, dijken, kunstwerken, afvalwater- en drinkwaterzuiveringsinstallaties.

Hoewel energie een relatief nieuw thema binnen het bedrijf is, is het zeker niet onbelangrijk en past het goed bij het duurzame karakter. W+B is in handen van medewerkers. Iedereen kan aandelen kopen en meebeslissen over de koers. De algemeen directeur, Karin Sluis, heeft aan de hand van de SDG’s (Sustainable Development Goals) duurzame ontwerpprincipes voor W+B opgesteld. Is de oplossing flexibel? Toekomstbestendig? Wat is de toegevoegde waarde voor de maatschappij? Deze principes gebruiken we bij opdrachten, zegt Fenna, en erover praten met collega’s verhoogt de bewustwording. We willen met zijn allen duurzame impact maken.

Wat zijn belangrijke onderwerpen bij W+B de komende drie maanden

Fenna geeft aan dat veel collega’s werken aan de Regionale Energie Strategieën (RES), vooral het onderdeel gebouwde omgeving. We doen strategisch en ook inhoudelijk werk: energiebesparing, energie-efficiëntie maar ook bruggen, sluizen, kunstwerken, constructie, de hele civiele tak. W+B past duurzame ontwerpprincipes toe, die ze zelf ontwikkeld hebben, gebaseerd op de sustainable development goals. Voorbeelden zijn flexibel ontwerp, maatschappelijk ontwerp en circulair ontwerp. Bijvoorbeeld  bij sluizen vragen we ons af of die die energieneutraal gemaakt kunnen worden met een zonnepaneel. Bij een (afval)water(zuivering) denken we na of je van het slib biogas kan maken.

Andere lopende projecten gaan over restwarmte, biogas, geothermie, en waterstof. Fenna zelf maakt onderdeel uit van het -nu nog- drie koppige waterstofteam. Bijna stuiterend op haar stoel van enthousiasme, vertelt ze over een mooi project voor een groene waterstofketen in Deventer: “Smart Green Chemistry & Hydrogen Hub Deventer“. Veel verschillende bedrijven doen mee, zoals een afvalverwerkingscentrale, Auping (van de bedden), Van Dorp, hanzenet en VOS transport. Ook de Rabobank, een communicatiebureau, hogescholen en de provincie Overijssel zijn aan boord. Heel binnenkort verwacht Fenna dat de subsidie wordt toegekend voor de eerste fase, een haalbaarheidsonderzoek en ontwerp van de keten..

Waar staat W+B over 2-5 jaar?

Fenna refereert aan een presentatie die ze een tijd geleden gaf voor het hele bedrijf. Daar kwamen thema’s aan bod als waterstof en geothermie. Thema’s die niet zoveel aandacht hadden binnen het bedrijf, maar de komende jaren naar verwachting steeds belangrijker worden. W+B heeft als missie om een topklasse ingenieursbedrijf te zijn. In haar presentatie scherpte Fenna dat aan: een topklasse ingenieursbedrijf – ook op het gebied van waterstof in de komende vijf jaar. Dan moeten we alles weten, kundig zijn, en complexe projecten op waterstofgebied aan kunnen, zegt Fenna. Fenna sloot haar presentatie af met de vraag: Wanneer komt onze eerste waterstof-auto en mag ik er in rijden?, direct gericht aan de directie op eerste rij. Ik ben benieuwd wanneer we die auto krijgen, voegt Fenna toe.

Met welke organisatie werken jullie goed samen?

Traditioneel komen de opdrachten voor W+B van gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen en overheden. Waterstof is nieuw, er zijn nog vrijwel geen opdrachten vanuit de gebruikelijke klantenkring. Overheden zijn nog bezig met hun RES. Waterstof is het stapje daarna. Ze noemt organisaties als een vooruitstrevende gemeente, KIWA, MTSA, technologie leveranciers en lokale/regionale partijen. Partijen die iets willen leren, en bereid zijn daar ook zelf in te investeren. Verder werkt W+B veel met kennisinstellingen als Saxion en HAN en universiteiten.

Belemmeringen

Iedereen die over waterstof (projecten) praat noemt geld als belemmering. Fenna kan niet wachten tot de nationale overheid haar waterstofvisie deelt, deze visie wordt verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar. Ik hoop dat het snel komt, zegt Fenna, een visie met de bijpassende financiële middelen. Middelen die dan ook snel beschikbaar zijn.  
Fenna denkt hardop: We moeten er wel zo goed mogelijk mee om gaan, met waterstof. Waar zit je balans? Gebruik je groene stroom direct voor elektrificatie van de industrie of ga je er groene waterstof van maken. Er zit altijd een afweging in en kiezen voor de beste optie is moeilijk. Dat is ook een belemmering…

Waar sta je zelf over 5 jaar?

Met een grote grijns zegt Fenna. Daar hoop ik na dit weekend antwoord op te kunnen geven. Ik ga een cursus persoonlijk leiderschap volgen.Fenna geeft aan dat ze gevoel heeft al veel puzzelstukjes te hebben, maar ook dat haar puzzel nog niet gelegd is. Na het weekend misschien wel. Ze wil vooral kijken welke rol ze zelf kan spelen in duurzame projecten. Waar haar kracht en meerwaarde liggen. Om samen te zorgen dat er stappen gezet worden.

We sluiten af met het maken van foto’s, voordat we doorgaan naar de nieuwjaarsreceptie van New Energy Coalition. Fenna wil geen gewoon portret, dat straalt geen enthousiasme uit. Ik ben wel van iets geks., zegt ze.  Ok dan. Op de foto met waterstof in de hangar van EnTranCe.