Hello World!

Welkom bij EnergyGarden.
Voor advies en facilitering.
Op het raakvlak van Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.
Hernieuwbare energie, mens en techniek.