ADAPNER – Biogas op boerderijschaal 2018-2020

Adaptive Logistics in Circular Economy, kortweg ‘ADAPNER’, is een vierjarig project, waarin onderzoek wordt gedaan naar het logistieke proces rond biomassa en biogas zodat de regionale economie duurzaam versterkt wordt en de productie van biogas rendabel is/wordt.

Twee promovendi en verschillende studenten van de RuG voeren deelonderzoeken uit. Bedrijfspartners GasTerra, Holthausen en NV Nederlandse Gasunie leveren kennis, dragen onderzoeksvoorstellen aan en financieren een deel van het project.

Bijdrage EnergyGarden: projectmanager Adapner,
Verbinding leggen en interactie versterken tussen bedrijfspartners en universiteit, mede uitdragen van onderzoeksresultaten, ondersteunen bij integratie van verzamelde kennis in delen van het project. Adviseren betrokkenen.

Periode : november 2018 – juni 2020