2021 – Het tweede coronajaar

2021

Ook in 2021 beïnvloedde Corona de manier van werken. Veel teamsen, veel online. Na de zomer begonnen voorzichtig de live bijeenkomsten terug te komen. Onwennig eerst. En veel bijeenkomsten werden (last minute) toch geheel of gedeeltelijk online/ hybride. Een zekere webinar moeheid deed zijn intrede. En EnergyGardenNL? Mooie opdrachten, voornamelijk rond waterstof. 

Waterstof-Clinic en Masterclass waterstof EDI

Op 11 november 2021 gaf ik een korte waterstof-clinic voor de deelnemers van een masterclass waterstof in 1 dag, al jaren lang georganiseerd door het Energy Delta Institute. De hele dag luisteren naar presenties, dan is een activiteit waar je zelf waterstof kunt maken, een mooie manier om een after-lunch dip te voorkomen. 

New Energy Forum

In de zomer van 2021 vond het eerste New Energy Forum plaats op EnTrance. Opvolger van het vroegere Transfuture festival, maar nu veel uitgebreider. Vanuit Groene Waterstof Booster aanwezig. En veel lol gehad met Waterstofman. Helaas was het een hybride festival, waar de sprekers wel live op EnTranCe aanwezig waren, maar de bezoekers thuis achter hun scherm zaten.  Hopelijk volgend jaar beter.

1 Daagse Training H2 en veiligheid

Een eendaagse training, door mij ontwikkeld in kader van project Groene Waterstof Booster, samen met Ted Wildenberg (Hanze Hogeschool) en Alfons Krom (Gasunie). 1e editie online (oktober 2020), 2e en 3e editie op EnTranCe in Groningen (april 2021 en oktober 2021). 

ADVIES ZONPV in CONGESTIEGEBIEDEN

In juni 2021 lever ik een bijdrage voor een rapport van consultant EcoVolt. EcoVolt leverde een advies aan een groep zonneparkontwikkelaars in Brabant, een netcongestiegebied. Naast mogelijkheden voor het aanpassen van netaansluiting was de wens om ook een waterstofparagraaf toe te voegen in het rapport. Dat hoofdstuk leverde ik aan.

Gastcollege H2 in gebouwde omgeving voor WTB studenten

Begin april 2021  gaf ik een gastcollege voor de module Hydrogen and Fuel cells voor studenten werktuigbouw aan de Hanzehogeschool. Het was de eerste keer dat deze module werd gegeven, de belangstelling was groot. Theorie en praktijk. Lees hier meer.

HANZEHOGESCHOOL – H3 demonstrator

In het kader van het project Groene Waterstof Booster was ik de eerste helft van 2021 bezig om de H3demonstrator uit te bouwen. H3 staat voor Heating of Houses with Hydrogen, of in het Nederlands Warmte voor Woningen met Waterstof. Voor bedrijven die waterstoftoepassingen voor verwarming van huizen willen testen of willen demonstreren. Voor studenten die willen afstuderen of meewerken aan nieuwe technologieën. Voor iedereen die een beeld wil krijgen van enkele werkende waterstoftoepassingen. 

Lees hier meer.

College’s Waterstof voor Ditio

On – Line waterstof college’s en gesprekken rond waterstof en een aanzet tot het denken rond de mogelijkheden voor toekomstige opdrachten. Ditio is een organisatie met consultants en professionals die werken aan projecten binnen de publieke en private sector vanuit de expertises Projectbeheersing, Document & InformatieManagement, Turnaround en Kwaliteitsmanagement.

 Lees hier meer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *