Activiteiten EnergyGarden

Op het raakvak van Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.
Op het gebied van Energietransitie.
Kernwoorden: samenwerking, verbinding, kennisdeling.
Daar levert EnergyGardenNL haar bijdrage.

Recente activiteiten:

Gastdocent Europese Master studie in Hernieuwbare Energie  maart/april 2019
De Hanzehogeschool in Groningen is betrokken bij enkele Europese master opleidingen op het gebied van hernieuwbare energie. Een studie bestaande uit drie semesters: een basis semester in Groningen, een specialisatie semester dat in verschillende Europese steden wordt gegeven,  en tot slot een afstudeerproject van een half jaar. 14 studenten, 9 nationaliteiten. EnergyGarden leverde bijdrage als  (gast) docent bij het specialisatie semester: voorbeelden van concrete business cases die momenteel worden uitgevoerd.



Overzichtspresentatie  Waterstof feb 2019
Enkele ondernemers uit Ooststellingwerf zijn zich aan het oriënteren op een fossielvrije(re), energiezuinige(re) en inclusievere toekomst.
Een van de opties om te onderzoeken is een mogelijke rol van waterstof in  een te bouwen Smart Transferium gebouw en in mobiliteit in de regio.
Een adviseur van de ondernemers heeft EnergyGarden gevraagd een overzicht te maken van waterstof, fysieke, technische, commerciële, wetgevings- en financiële aspecten.

Groene Waterstof Booster:  Juni- December  2018
Subsidieaanvraag traject gericht op het bouwen van een innovatie-ecosysteem op het gebied van waterstof.
Opdrachtgever: Hanzehogeschool

  Klik hier voor meer.

Human Capital in de Energietransitie (HUCAP):  juni-dec 2018
Hoe laten we MBO, HBO en WO energieonderwijs beter aansluiten op de behoeften van het-innovatief- MBK.
Opdrachtgever: New Energy Coalition

Klik hier voor meer.

 Adapner –  biomassa en biogas :  vanaf november 2018
Adaptive Logistics in Circular Economy, kortweg ADAPNER , is een vierjarig project, waarin onderzoek wordt gedaan naar het logistieke proces rond biomassa en biogas zodat de regionale economie duurzaam versterkt wordt en de productie van biogas rendabel is/wordt.

Klik hier voor meer.