ADAPNER – Biogas op boerderijschaal 2018-2020 en steeds meer waterstof

Helaas ging ons  in juni 2020 geplande eindsymposium niet door.
Wat hebben we wel bereikt.
– 25 afstudeerders van twee verschillende faculteiten,
– bij bijna 10 externe organisaties en bedrijven
– 2 promovendi die bijna klaar zijn , elk met verschillende papers
– een biogas serious game
– consortium partners Gasunie, Gasterra , Holthausen
– later aangesloten partners Groningen Seaports, Rendo en DNVGL
– 3 workshops met bedrijven en onderzoekers van verschillende kennisinstellingen

Dit en meer hebben we vastgelegd in een boekwerkje Green Chains , dat hier <link volgt half juli> te downloaden is.

Het serious game is een uitbreiding verdieping van het We-energygame en is hier te downloaden, inclusief handleiding.

 

Adaptive Logistics in Circular Economy, kortweg ‘ADAPNER’, is een vierjarig project, waarin onderzoek wordt gedaan naar het logistieke proces rond biomassa en biogas zodat de regionale economie duurzaam versterkt wordt en de productie van biogas rendabel is/wordt.

Twee promovendi en verschillende studenten van de RuG voeren deelonderzoeken uit. Bedrijfspartners GasTerra, Holthausen en NV Nederlandse Gasunie leveren kennis, dragen onderzoeksvoorstellen aan en financieren een deel van het project.

Bijdrage EnergyGarden: projectmanager Adapner,
Verbinding leggen en interactie versterken tussen bedrijfspartners en universiteit, mede uitdragen van onderzoeksresultaten, ondersteunen bij integratie van verzamelde kennis in delen van het project. Adviseren betrokkenen.

Periode : november 2018 – juni 2020