Human Capital in de Energietransitie 2018

Het HUCAP project met New Energy Coalition als penvoerder heeft als hoofdvraag:  hoe laten we MBO, HBO en WO energieonderwijs beter aansluiten op de behoeften van het-innovatief- MBK.

Onderdelen van het project: inventarisatie ‘best practices’ van bestaande activiteiten binnen de kennisinstellingen, organiseren dialoogtafels (kennisinstellingen-bedrijfsleven) en uitvoeren van een aantal innovatieve pilots in het onderwijs.

Delen resultaten dialoogtafel, verslag van catoonist.

Een van die pilots betreft een multi-disciplinair innovatie-pilot project waar zowel bedrijven als  (MBO en HBO) studenten aan werken: de Innovatie Werkplaats (IWP) Sustainable Buildings.

Workshop ‘Persona‘ met HBO en MBO studenten. De studenten geven inkleuring aan de gebruikers van een toekomstig duurzaam schoolgebouw door voor een leerling, een onderwijzer en een concierge zo precies mogelijk aan te geven wat ze denken, voelen, zeggen en doen mbt de duurzame school. 

Rol EnergyGarden:  Voorbereider van en facilitator bij de dialoogtafels, ondersteuner van studenten en klankbord voor docent bij de IWP, verbinder bedrijven en kennisinstellingen.

Studenten sluiten hun bijdrage bij een InnovatieWerkPlaats af met een posterpresentatie.

Periode juni- december 2018