Groene Waterstof Booster 2018

De “Groene Waterstof Booster” wil innovatie en regionale groei bevorderen door onderzoeks- en innovatieprojecten met het MKB op te zetten en uit te voeren in de (groene) waterstofketen. Door geïnteresseerde bedrijven te activeren door kort-cyclisch samen aan concrete vraagstukken en projecten te werken, van resultaat naar resultaat. Belangrijke elementen zijn het opzetten van een testomgeving van de hele waterstofketen op EnTrance, een demonstratieomgeving voor o.a. bestuurders, en een leeromgeving voor zowel bijscholing van professionals als het leggen van verbindingen naar bestaande energieopleidingen.
Kernwoorden: Open Innovatie en Kennisdeling.

De Groene Waterstofbooster is een initiatief van een consortium bestaande uit de Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) en o.a. Stork, Rendo, Emmtec, DNV GL, Solarfields en New Energy Coalition. Financiële partners: NV Nederlandse Gasunie, Gasterra, Provincie Groningen.

Een kleine selectie waterstofprojecten

Status: Op 4 oktober is het conceptvoorstel positief beoordeeld door de deskundigencommissie van SNN.
Op 15 feb 2019 is de definitieve subsidieaanvraag ingediend.
Het Waterstof Booster project heeft een duidelijke link met hetTKI project HydroHub – voor een 0,5 MW electrolyser test faciliteit op EnTrance. Dit project start is eind januari 2019 gestart.

Rol EnergyGarden: Adviseur en klankbord voor Hanzehogeschool (EnTranCe) bij de voorbereiding  van de subsidie aanvraag (open innovatie call) bij SNN.

Periode juni-augustus 2018, daarna adhoc.

Deze rijdt al rond als lijndienst in Groningen, er komen er nog veel meer bij
De ‘energy bridge’ op Entrance wordt uitgebreid met H2