EnergyGarden

EnergyGardenNL richt zich op het verbinden van energie-professionals met als doel samen een grotere impact te hebben op vernieuwing van ons energiesysteem.

We werken samen met

  • EnTranCe, de energieproeftuin voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe energieoplossingen.
  • Kennisinstellingen: Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen
  • Netwerkorganisaties:   Hydrogreenn en New Energy Coalition
  • Bedrijven Groot en klein: Gasunie, Gasterra, Groningen Sea Ports
    Envitron, Holthausen, NetAnders, Composytum, Delta8

We zijn op zoek samenwerking met gedreven mensen
in organisaties en bedrijven
Mensen die verder durven kijken dan morgen
Mensen die breder kijken dan hun eigen organisatie
Mensen die zich realiseren dat SAMEN werkt.

EnergyGarden werkt op het
raakvlak van onderwijs, onderzoek en innovatie.

\\ Door het faciliteren van workshops
\\ Door het begeleiden van (kortdurende) projecten
\\ Door het adviseren over effectiever innoveren binnen organisaties
\\ Door het organiseren van kennisoverdracht
\\ Door het maken en geven van presentaties over nieuwe energie